لینکهای مرتبط
.
اعلامیه پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما
اعلامیه پذیره نویسی
آخرین اخبار و اطلاعیه های صندوق سرمايه گذاري قابل معامله سپهر کاريزما
تشکیل ‌جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سپهر کاریزما
جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سپهر کاریزما در روز یکشنبه مورخ ٢٠/٠٤/١٣٩٥، رأس ساعت ١٧:٣٠با حضور ١٠٠%د ...
ادامه ...

آگهی دعوت به مجمع
آگهی دعوت به مجمع بدین‌وسیله از کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق دعوت بعمل می آید د ...
ادامه ...

برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما
بدین وسیله از کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما دعوت می گردد، ...
ادامه ...

صورت‌جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سپهر کاریزما
الف- تشکیل جلسه جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سپهر کاریزما در روز شنبه مورخ ١٥/٠٦/١٣٩٣، رأس ساعت ١٧ ...
ادامه ...

صندوق سرمايه گذاري قابل معامله سپهر کاريزما در یک نگاه
تاریخ آغاز فعالیت : ١٥/٠٧/١٣٩٢
مدیر صندوق : شركت سبدگردان كاريزما
متولی صندوق : شركت مشاور سرمايه‌گذاري نيكي‌گستر
مدیران سرمایه گذاری : سهيل پورصادقي حقيقت ، حسين صفري ، محمد مهدی ناسوتی فرد
حسابرس : موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود
بازارگردان : شرکت تامین سرمایه سپهر
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ (٢٧/١١/١٣٩٧)
كل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : ٢٧٠,٩٩٥,١١٣,٥٦٠
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ٢١,٠٥٥
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ٢٠,٨٣٨
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ٢٠,٨٣٨
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران : ١٣,٠٠٤,٩٨٥